Data publikacji: 25.05.2019

Developer aplikacji mobilnych

  Czym będziesz się zajmował?

  logo ue

  • VOBACOM Sp. z o.o. zamierza realizować projekt badawczo-rozwojowy pn. „Innowacyjne zarządzanie mobilną współpracą przy usuwaniu usterek na budowie w procesie inwestycyjnym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • worzeniem wieloplatformowych aplikacji mobilnych
  • projektowaniem i budową aplikacji mobilnych zintegrowanych z chmurowym backendem
  • realizacją ich wdrożeń dla firm oraz instytucji

   

  Co proponujemy?
  • zatrudnienie na umowę o pracę
  • rozwój kompetencji w ramach pracy w projekcie badawczym
  • niezbędne narzędzia do pracy
  • pracę w dobrej atmosferze i w zgranym zespole

   

  Czego oczekujemy?
  • bardzo dobra znajomość jednej z platform mobilnych Android/iOS
  • znajomość podejść wieloplatformowych
  • znajomość relacyjnych baz danych PostgreSQL, MySQL
  • znajomość zagadnień projektowania aplikacji mobilnych
  Mile widziane
  • mile widziana znajomość procesu ciągłej integracji dla aplikacji mobilnych

   

  Adres e-mail
  praca@vobacom.pl